Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dygowo na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Dygowo dnia 25 listopada 2015 roku
 

Osoby lub rodziny potrzebujące wsparcia  mogą zgłaszać się do:
 

- pracowników socjalnych 
 

Rejon A - Sylwia Kręglewska - pracownik socjalny - pokój 1

telefon 94 35 84 558

Rejon B - Milena Szpak - pracownik socjalny - pokój 1

telefon 94 35 84 558

Rejon C- Agata Drab- specjalista pracy socjalnej- pokój 1

telefon 94 35 84 558

- Punktu Konsultacyjnego - czynny w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00 w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dygowo ul. Kołobrzeska 28 - I piętro.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Krzysztof Jaruzel 
 

 

 

Program GKRPA na 2016 rok

  • Program_GKRPA_NA_2016_rok.docx
    18 KB

Gminny Progam Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dygowo na rok 2015