Przetarg 2011r.

Usługi w zakresie świadczenia posiłków szkolnych

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty
    54 KB
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    149 KB
  • Ogłoszenie o zamówieniu
    80 KB