GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

DYGOWIE

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. 94 35 84 469

fax. 94 712 61 10

tel. prac. socj. 94 35 84 558

tel. komórkowy pracownicy socjalni: 734 708 052

e-mail:gops@dygowo.pl

EPUAP: /GOPSDYGOWO/SkrytkaESP

NIP: 671-106-90-64

REGON: 003801930

LOGO-GOPS-(1).JPG

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że

PUNKT KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych i współuzależnionych jest czynny

w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00


w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dygowo

ul. Kołobrzeska 28 - I PIĘTRO.