Terminy wypłaty świadczeń

- Świadczenia rodzinne  - 15 do 17 każdego miesiąca

- Fundusz alimentacyjny  - 15 do 17 każdego miesiąca

- Świadczenie wychowawcze 500+  - 20 każdego miesiąca

- Dodatek mieszkaniowy  - 10 każdego miesiąca

- Dodatek energetyczny - 10 każdego miesiąca

- Zasiłek stały  - 10 każdego miesiąca

- Świadczenia z pomocy społecznej  - 22 -25 każdego miesiąca lub zgodnie z terminem określonym na decyzji