Pomoc społecznaWniosek o udzielenie pomocy społecznej

132 KBPobierz

Zaświadczenie o wysokości dochodu

182 KBPobierz

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

61 KBPobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym str. 1

114 KBPobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym str. 2

115 KBPobierz

Oświadczenie do wywiadu środowiskowego

244 KBPobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

155 KBPobierz