Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg 2011r.

Usługi w zakresie świadczenia posiłków szkolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty

54 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

149 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

80 KBPobierzPodgląd pliku