Przetarg 2011r.

Usługi w zakresie świadczenia posiłków szkolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty

54 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

149 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

80 KBPobierz