Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dygowo na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Dygowo dnia 25 listopada 2015 roku

Osoby lub rodziny potrzebujące wsparcia  mogą zgłaszać się do:

- pracowników socjalnych

Rejon A - Marzena Skuza - pracownik socjalny - pokój 1

telefon 94 35 84 558

Rejon B - Milena Szpak - pracownik socjalny - pokój 1

telefon 94 35 84 558

Rejon C- Agata Drab- specjalista pracy socjalnej- pokój 1

telefon 94 35 84 558

- Punktu Konsultacyjnego - czynny w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00 w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dygowo ul. Kołobrzeska 28 - I piętro.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Krzysztof Jaruzel 
Program GKRPA na 2016 rok

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

Gminny Progam Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dygowo na rok 2015

17.9 KBPobierzPodgląd pliku