Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnictwo specjalistyczne

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Art. 46 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

ust. 2

  • Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

ust. 3

  • Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

ust. 4

  • Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Osoba do kontaktu

Rejon C – Agata Drab – specjalista pracy socjalnej – pok.2

telefon 94 35 84 558

Rejon B – Marzena Skuza – pracownik socjalny – pok. 2

telefon 94 35 84 558

Rejon A- Edyta Cholka - pracownik socjalny - pok. 2

telefon 94 35 84 558

Podstawa prawna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).