Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownik socjalny - rejon A,

Sylwia Kręglewska

Starszy Pracownik socjalny

tel. 94 35 84 558

e-mail: s.kreglewska@dygowo.pl